Loader Loading......

EN

MR YANG'S PLUGIN TOWER

Shenzhen

2017

MORE PLUGIN INFO:    https://www.paopluginhouse.com/ 

MR YANG'S PLUGIN TOWER

Client:Mr Yang /Yantian District Government

Location:Shenzhen

Date of Completion: Dec 2017

Principals:He Zhe, James Shen, Zang Feng

Project Team:Li Zhenghua,Xie Jun,Ma Yu,Zhou Yuxi

Photographer:People’s Architecture Office